Ana içeriğe atla

HDP'den 'İnsan Hakları Eylem Planı'

Politika
Türkiye

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 30 Mayıs’ta AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Bu belge, adalet sisteminde ve yargı düzeninde yaşanan derin tahribatın ve bunlardan kaynaklanan ağır haksızlıkların itiraf edildiği bir metin niteliğindedir” denilen açıklamanın tamamı şöyle:

“Uzun süredir ciddi beklentiler yaratılarak kamuoyunun gündeminde tutulan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı. “Adalet sisteminde reform ihtiyacı”ndan hareketle hazırlandığı belirtilen bu belge, çeşitli taahhüt ve temennilerden oluşmaktadır.

Belgenin amaç ve hedeflerini anlatmaya yönelik başlıklar bile demokrasi ve hukuk devleti açısından var olan temel sorunların altını çizmektedir. Başka bir deyişle, bu belge, adalet sisteminde ve yargı düzeninde yaşanan derin tahribatın ve bunlardan kaynaklanan ağır haksızlıkların itiraf edildiği bir metin niteliğindedir.”

“Sorun alanlarının varlığını kabul etme niyeti içermesi şartıyla itiraf, çözüme doğru adım atmayı kolaylaştırır. Buna karşılık, gerçeği kabul etmeyi değil gizlemeyi veya çarpıtmayı hedefleyen itiraflar ise basit bir göz boyama ve oyalama taktiğinden öte bir anlam taşımazlar. Böyle bir tutum, sorunların katmerleşmesine ve tahribatların büyümesine yol açar.

Türkiye’de “hukukun üstünlüğü” boş bir söz, “yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı” ise acı bir ironi haline gelmiştir. Örneklerini saymakla bitiremeyeceğimiz uygulamalar, bu konularda sürekli kabaran kara bir liste oluşturmaktadır.”

Yargı sistemi ihlallerin kaynağı haline geldi

“Evrensel standartlardan ve adalet hedefinden kopan yargı sistemi, başta ifade özgürlüğü, kişi güvenliği ve işkence yasağı olmak üzere bütün hak ve özgürlük alanlarında yaşanan yoğun ihlallerin ana kaynağı haline gelmiştir. Bu konumuyla yargı, aynı zamanda muhaliflere yönelik siyasi baskı ve tasfiyenin en önemli aracı konumundadır.”

“Adalet sisteminde reform” gibi iddialı bir hedefe ulaşmanın başlıca şartı, mevcut adaletsizliklerin telafisi ve tamiridir. Yıkıntılar üzerinde sağlam bir yapı oluşturulamaz. Olağanüstü Hal döneminin uygulamaları, adaletin çökmesinde ve adalet duygusunun solmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Hayatın bütün alanlarını etkileyen haksız ve adaletsiz müdahalelerin sonuçlarını onarmayı hedeflemeyen bir “reform planı”nın inandırıcı olması beklenemez.”

Siyasi davalar düşmeli

Yargı reformuna ilişkin bir çağrı yapan HDP Eş Başkanları, vakit geçirmeden siyasi davaların düşmesini ve mahkumiyet kararlarının kaldırılmasını isteyerek şunları söyledi:

“Bu çerçevede verilen mahkumiyet kararları ve süren yargılamalar, hem siyasal kriz döngüsünü beslemekte hem de toplumsal barışı zedelemektedir. Bu tehlikeli gidişatı durdurmak için, öncelikle yargıyı siyasal hesapların ve hesaplaşmanın enstrümanı olmaktan çıkaracak etkili tedbirlerin hızla alınması şarttır.

Aynı şekilde, siyasi baskı ve tasfiye amacıyla yürütülen davaların düşmesini ve daha önce verilmiş mahkumiyet kararlarının ortadan kalkmasını sağlayacak düzenleme ve değişikliklerin de vakit geçirmeksizin yapılması gerekmektedir.”

Açıklamada Terörle Mücadele Kanunun’nun değiştirilmesi de istenerek şöyle denildi: “Özellikle Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nun ifade özgürlüğünü ve siyasi faaliyet hakkını ortadan kaldırma gerekçesi olarak kullanılan hükümlerinin evrensel ölçütlere uygun bir şekilde değiştirilmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır.”

 

Yeni yorum ekle